Το CGPJ ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημιουργήσει 15 νομικές θέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προκαλείται από τις κενές θέσεις

1
Το CGPJ ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημιουργήσει 15 νομικές θέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προκαλείται από τις κενές θέσεις

  • Η Μόνιμη Επιτροπή εγκρίνει την πρόταση για μέτρα στήριξης που περιέχεται στην έκθεση που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Επιμελητήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου
  • Εγκρίνει την αποστολή στο Κογκρέσο και τη Γερουσία της συμφωνίας του και της έκθεσης του διοικητικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η Μόνιμη Επιτροπή του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου συμφώνησε σήμερα να διαβιβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την έκθεση του Τεχνικού Γραφείου του Αρείου Πάγου σχετικά με τον αντίκτυπο που προκαλεί η νομική αδυναμία του διοικητικού οργάνου των δικαστών να προβούν σε διορισμούς. λειτουργία του ανώτατου δικαστηρίου για την άσκηση των καθηκόντων του.

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε στις 16 Ιανουαρίου από το Διοικητικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προειδοποιεί για τη μη βιώσιμη κατάσταση που προκαλεί σε αυτό το δικαστικό όργανο την αδυναμία πλήρωσης των κενών θέσεων, που σήμερα ανέρχονται συνολικά σε 19, που αντιπροσωπεύουν το 24% του νομικού προσωπικού των 79 δικαστές, και ότι τους επόμενους μήνες θα φτάσουν τις 24 κενές θέσεις, το 30,37% του δικαστικού προσωπικού.

Αφού έλαβε γνώση της έκθεσης, η Μόνιμη Επιτροπή συμφώνησε να εγκρίνει τις προτάσεις για μέτρα στήριξης που έγιναν από το Κυβερνητικό Επιμελητήριο και να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην έγκριση της δημιουργίας 15 νομικών θέσεων για το τρίτο και το τέταρτο τμήμα του Court Supremo , που είναι αυτές με τις περισσότερες κενές θέσεις.

Συγκεκριμένα, η έκθεση του Κυβερνητικού Επιμελητηρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία οκτώ νομικών θέσεων στο Τρίτο Τμήμα και επτά στο Τέταρτο Τμήμα, ώστε να καλύπτονται κατά προτίμηση από δικαστές από τις επίδικες-διοικητικές και κοινωνικές δικαιοδοσίες, αντίστοιχα.

Η λειτουργία αυτών των δικηγόρων θα ήταν να βοηθούν τα Τμήματα Εισαγγελίας μελετώντας και τεκμηριώνοντας εκκρεμότητες, επιτρέποντας έτσι την επιβολή μεγαλύτερου αριθμού ποινών. Σύμφωνα με την έκθεση του Τεχνικού Υπουργικού Συμβουλίου, μόνο μεταξύ αυτών των δύο τμημάτων θα εκδοθούν συνολικά 1.230 λιγότερες ποινές το 2023 (570 σε αμφισβητούμενες και 660 σε κοινωνικές).

Η Μόνιμη Επιτροπή ενέκρινε επίσης την αποστολή στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία τόσο της συμφωνίας της όσο και της έκθεσης του Κυβερνητικού Επιμελητηρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Schreibe einen Kommentar