ΤΟ AMERICAN COLLEGE INSTITUTE ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΠΙ

2
ΤΟ AMERICAN COLLEGE INSTITUTE ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΠΙ

Το Διεθνές Μητρώο Παραϊατρικών, που χορηγείται μέσω διεθνούς πιστοποίησης στο Instituto Superior Tecnológico American College της πόλης Cuenca, ως Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο.

Η μετάφραση της πιστοποίησης έχει ως εξής: „Λόγω της δέσμευσής της να βελτιώσει την προνοσοκομειακή περίθαλψη για ασθενείς διεθνώς και να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το Διεθνές Μητρώο Παραϊατρικών, αναγνωρίζεται ως ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ“

Με την πρόθεση συνεργασίας με την IPR Mission, το American College συμμορφώνεται με τη συνεχή ενημέρωση της πρακτικής της προνοσοκομειακής ιατρικής σε διεθνές επίπεδο, για το λόγο αυτό διατηρεί ενημερωμένο μητρώο προκειμένου να διατηρεί υψηλά πρότυπα.

Τι είναι το ΔΔΙ;

  • Είναι μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη, έγκυρη και αξιόπιστη πιστοποίηση.
  • Είναι ένα διεθνές μητρώο παρόχων που επιτυγχάνουν και διατηρούν επάρκεια στην προνοσοκομειακή περίθαλψη με ενημερωμένα πρότυπα που βασίζονται σε στοιχεία.
  • Διευθύνει μια προσπάθεια συνεργασίας με την παγκόσμια προνοσοκομειακή κοινότητα για τον καθορισμό και την καθιέρωση διεθνών προτύπων για την Παραϊατρική.

Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι επίσης ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της ΝΑΕΜΤ, το οποίο έχει στρατηγική συμμαχία με την Εθνική Ένωση Τεχνικών Επείγουσας Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ένωση επιτρέπει τη βέλτιστη ανάπτυξη στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα της υγείας.

Το λήμμα THE AMERICAN COLLEGE INSTITUTE IS IPR AUTORIZED EXAMINATION CENTER δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο American College.

Schreibe einen Kommentar