Η NZ Post έχει συνεργαστεί με την εταιρεία διασυνοριακών δεδομένων Hurricane Commerce για την εφαρμογή της λύσης κώδικα του Εναρμονισμένου Συστήματος (HS) και τη βελτίωση της προσφοράς διασυνοριακής αποστολής.

‚) } // –>