Διάφορες εφαρμογές αισθητήρων υπερήχων

0
Διάφορες εφαρμογές αισθητήρων υπερήχων

Οι αισθητήρες υπερήχων έχουν διάφορες εφαρμογές, όπως η ρομποτική, η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία, το πετρέλαιο, η μεταλλουργία, η ιατρική, ακόμη και στη βιομηχανία τροφίμων. Σε κάθε υλιστική κατάσταση που μπορούν να κινηθούν τα ηχητικά κύματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες υπερήχων, επομένως μπορούν να είναι πολλές εφαρμογές για αυτό.

Στην ιατρική εφαρμογή, αν και έχει αντίπαλες τεχνολογίες όπως η ακτινογραφία και η μαγνητική τομογραφία, αλλά έχει επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως η μελέτη κίνησης Doppler που άλλες τεχνολογίες δεν μπορούν να προσφέρουν.

Επιπλέον, μεταξύ των διαφόρων σύγχρονων τεχνικών για την απεικόνιση εσωτερικών οργάνων, οι συσκευές υπερήχων είναι μακράν οι λιγότερο δαπανηρές. Ο υπέρηχος χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία των πόνων των αρθρώσεων και για τη θεραπεία ορισμένων τύπων όγκων για τους οποίους είναι επιθυμητό να παράγεται τοπική θέρμανση.

Δημοσιεύτηκε στα άρθραΜε ετικέτα αισθητήρες υπερήχων

Schreibe einen Kommentar