Απαιτήσεις εργασίας & προϋποθέσεις για τους μηχανικούς σχεδιασμού

3
Απαιτήσεις εργασίας & προϋποθέσεις για τους μηχανικούς σχεδιασμού

Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού μου ζήτησε να προετοιμάσω Απαιτήσεις και προϋποθέσεις εργασίας για τους μηχανικούς σχεδιασμού. Αφού ετοίμασα το έγγραφο, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τους μηχανικούς σχεδιασμού μας, επομένως το μοιράζομαι μαζί σας.

Εάν έχετε σχόλια σχετικά με αυτό το έγγραφο, στείλτε μου ένα email: [email protected] ώστε να μπορώ να ενημερώσω το έγγραφο με τα στοιχεία σας.

Ακολουθούν τα Προσόντα Αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο (παρακαλώ ενημερώστε με αν έχασα κάτι)

SN Προσόντα/Τίτλος θέσης εργασίας
χρονια ΠΕΙΡΑΣ
ΕΝΑ Εκπαίδευση:
Α’1 Bachelor of Engineering BSC.
Α2 Πιστοποιημένο PMP
Α-3 Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων MSc.
σι Δεξιότητες διαχείρισης και προγραμματισμού έργου:
Β-1 Διαχείριση Κερδισμένης Αξίας EVM
Β-2 Προγραμματισμός μεθόδου κρίσιμης διαδρομής (CPM).
Β-3 Ποσοστά παραγωγικότητας και Εκτίμηση πόρων
Β-4 Δομή ανάλυσης εργασίας WBS
Β-5 Δημιουργία λίστας δραστηριοτήτων
Β-6 Ακολουθήστε τις δραστηριότητες και δημιουργήστε σχέσεις
Β-7 Εκτίμηση κόστους δραστηριότητας και δημιουργία φόρτωσης κόστους
Β-8 Εκτίμηση πόρων δραστηριότητας και Δημιουργία φόρτωσης πόρων
Β-9 Δημιουργία Cash Flow & S Curve
Β-10 Δημιουργία ιστογραμμάτων πόρων
Β-11 Αναπτύξτε το αρχείο καταγραφής σχεδίων καταστήματος
Β-12 Ανάπτυξη αρχείου καταγραφής προμηθειών
Β-13 Αναλύστε τις καθυστερήσεις του έργου
Β-14 Αναπτύξτε αναθεωρημένα χρονοδιαγράμματα και ανάκτηση
Β-15 Δημιουργία ΕΟΤ Αξιώσεων & Αναφορών Αφήγησης
Β-16 Προετοιμάστε στρατηγικές για όλες τις δραστηριότητες προγραμματισμού έργων.
Β-17 Ανάλυση μηχανικών δραστηριοτήτων για εσωτερικά και εξωτερικά τμήματα.
Β-18 Διαχειριστείτε όλη την επικοινωνία και παρέχετε αποτελεσματική ανατροφοδότηση.
Β-19 Διαχείριση εταιρικών πόρων μεταξύ διαφορετικών έργων.
Β-20 Ομάδα Σχεδιασμού Direct & Build.
Β-21 Προτείνετε βελτιώσεις και διασφαλίστε την ποιότητα όλων των χρονοδιαγραμμάτων έργων.
ντο Δεξιότητες εργαλείων προγραμματισμού:
Γ-1 Oracle Primavera P6 Basics
Γ-2 Βασικά στοιχεία του MS Office
Γ-3 Oracle Primavera P6 Advanced Skills
Γ-4 Προηγμένοι τύποι MS Excel (VLOOKUP, Συγκεντρωτικοί πίνακες, Μορφοποίηση)
Γ-5 MS Excel Power Queries
Γ-6 Χρήση MS Excel Power Queries στη φόρτωση κόστους και πόρων
Γ-7 MS Power BI
Γ-8 Αναπτύξτε τη βάση δεδομένων για το έργο χρησιμοποιώντας το Excel
ρε Δεξιότητες:
Δ-1 Θετική στάση
Δ-2 Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας (εσωτερική και εξωτερική)
Δ-3 Άριστες Διαπραγματευτικές Ικανότητες
Δ-4 Σύνταξη εκθέσεων και προτάσεων
Δ-5 Άριστες δεξιότητες παρουσίασης
Δ-6 Κριτική Σκέψη & Επίλυση Προβλημάτων
Δ-7 Ηγεσία και διαχείριση συγκρούσεων
Δ-8 Επίγνωση επιχειρηματικών τάσεων

Δείτε το βίντεο που εξηγεί αυτό το έγγραφο:

Κατεβάστε το έγγραφο PDF R0.0:

Schreibe einen Kommentar